Info fra Frivilligsentralen

Nesodden Frivilligsentral ønsker å være et viktig møtepunkt mellom mennesker på Nesodden. Vi ønsker å bidra til at ingen trenger å sitte alene. Vi vet at alle har ressurser som kan brukes med -og for andre. Kom innom for en prat:)

Nesodden Frivilligsentral er en selveid organisasjon, med et eget organisasjonsnummer og eget styre. Vi finansieres av Kulturdepartementet og Nesodden kommune, samt tilskudd som søkes om til spesifikke prosjekter og arrangementer. 

Vi samarbeider tett med flere, blant annet Nesodden Ressurskafe, Nesoddtangen gård, biblioteket, flyktningetjenesten, kultur og fritid, og barn, unge og familie. I tillegg samarbeider vi sporadisk med andre lag og foreninger- noe vi håper å kunne gjøre mer.  . 

Vi har mange frivillige. Noen gjør en frivillig innsats flere ganger i uka, gjennom hele året, mens andre bidrar på konkrete arrangement, som for eksempel TV-aksjonen eller Felles Julaften.  

Som frivillig, bestemmer du selv hva du vil gjøre og hvor ofte. Vi finner sammen ut hva som frister og hva som passer.

Gjennom våre frivillige, tilbyr vi en rekke aktiviteter og tjenester. Vi har kontor og møterom/aktivitetsrom i 3. etasje på Tangen senter, men benytter også lokaler andre steder på Nesodden.

Nesodden Frivilligsentral er en organisasjon som er til for å dekke et behov som oppstår i sjiktet mellom kommunale og private tjenester. 

Felles retningslinjer fra Norges Frivilligsentraler:

En Frivilligsentral bør:

  1. ha en daglig leder i fast stilling
  2. ha egne vedtekter 
  3. ha et eget styre hvor frivilligheten er i flertall
  4. ha en samarbeidsavtale med kommunen
  5. ha minst 40% lokal finansiering i tillegg til statstilskuddet
  6. kalle seg en frivilligsentral og benytte Norges Frivilligsentralers grafiske profil
  7. disponere egnede lokaler
  8. være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for


2022 © Nesodden frivilligsentral