Frivillig innsats i forbindelse med Coronasituasjonen

Vi vet enda ikke hvor hardt dette viruset vil ramme oss, men Frivilligsentralen ønsker, sammen med kommunen, å lage en frivilligbase der personer kan tilby sin hjelp i forbindelse med Coronasituasjonen.

Vi ønsker vi å opprette et register hvor vi ber om hjelp fra befolkningen til ulike funksjoner i samfunnet hvis dette skulle bli nødvendig.

Dette kan være funksjoner som:

  • Innkjøp og distribusjon av mat og annet
  • Transport av varer, tjenester, søppel mm.
  • Sosial kontakt (telefonkontakt mv.)
  • Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon og sosiale medier

 

Kommunen oppfordrer derfor om at du sender en mail til post@nesodden.frivilligsentral.no med følgende info om deg selv:

  • Navn
  • Eget mobilnummer
  • Egen Epost
  • Hjemmeadresse
  • Om du har førerkort og disponerer bil
  • Kompetanse (slags type oppdrag kan du tenke deg å bidra med?)

 

Kontakt

Vestveien 51, Tangen Senter
1450 Nesoddtangen

Organisasjonsnummer
979861729

Sosiale media

2021 © Nesodden frivilligsentral