Fredag 23 September
Kl. 10:30 - 12:30 Tysk samtalegruppe
For deg som kan samtale på tysk og ønsker å vedlikeholde språket i samtale med andre.

En aktiv gruppe der noen av deltakerne bytter på å holde innlegg tema. Velkommen til nye tysk-entusiaster. Vi møtes i Frivilligsentralens lokaler.

2022 © Nesodden frivilligsentral