Mandag 26 September
Kl. 18:00 - 20:00, Nesodden Frivilligsentral NIK- Nesodden Internasjonale kvinnegruppe
Kvinner fra ulike deler av verden møtes fast for matlaging, håndarbeid og musikalske aktiviteter.

Gruppa er en veldrevet og populær aktivitet med rundt 30 deltakere. Flere norske frivillige er hjertelig velkommen.

2022 © Nesodden frivilligsentral