Hjelp til barnefamilier- HomeStart

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Nesoddfamilier trenger flere frivillige familiekontakter
Ikke alle har «flokken sin»

Ikke alle har besteforeldre, tanter eller gode venner rundt seg her på halvøya. Og da kan det være gull verdt at en person med et sosialt hjerte, kan komme hjem et par timer i uka for å leke litt med barnet, slik at mor og/eller far kan ta en liten pause.

Heldigvis har Nesodden Home-Start, og kan tilby denne tjenesten til slitne småbarnsforeldre. For å kunne tilby dette, trenger vi flere frivillige familiekontakter.

Kan du være denne personen som kan gjøre hverdagen litt lettere for noen barnefamilier tror du? ❣️


Ta kontakt med koordinator hos HSF Nesodden, Anine Charlsen epost: anine@charlsen.io Tlf: 98 81 36 51

Mer info på hjemmesiden til Home-Start Nesodden: https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-nesodden/


Mer om Home-Start: 

Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

Kursene avholdes hver vår og høst. Koordinator for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av kurset, men innholdet følger en ramme som er lik både på tvers av de lokale avdelingene, men også innenfor de andre landene i Home-Start Worldwide.

Kurset går over minimum 20 timer og berører følgende temaer:

  • Frivillig for HSF
  • Hjemmebesøk
  • Engasjement og grenser
  • Verdier og holdninger
  • Familieliv og støtte til foreldre
  • Foreldreomsorg
  • Å verne barns trygghet
  • Kommunens støttende nettverk og taushetsplikt
  • Evne til kommunikasjon
  • Å ta avskjed med familien
2022 © Nesodden frivilligsentral