PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tidligere aktiviteter og prosjekter

Nesodden Frivilligsentral er en ressurs i lokalmiljøet. Vi har vært aktiv på mange områder siden oppstarten 1996. Konseptet Frivilligsentral er slik at det hele tiden vil være endring i de aktivitetene vi holder på med. Her er en ovesikt over aktiviteter og prosjekter vi har hatt og vært med på tidligere:
- Kafédrift søndager på To Gård, i samarbeid med To Gårds Venner. Drives videre av To Gårds Venner. Tiltaket har hele tiden vært en stor suksess!
- Estlandsaksjonen, i samarbeid med Estlandsaksjonen Nesodden. Avsluttet da Estlandsaksjonen Nesodden la ned sin aktivitet p.g.a. at de ikke fikk tak i egnet lagerplass.
- Frikvelden på Nesoddtangen Gård, i samarbeid med andre firvillige organisasjoner og Nesodden kommune. Avsluttet da det manglet ildsjeler. Men det er mulig å starte opp igjen!
- Biljard, i samarbeid med Ekelund Seniorsenter. Avsluttet da de frivillige som var ildsjelene prioriterte skole.
- Alternativ skoledag, i samarbeid med Tangenåsen Ungdomsskole. Kun aktueltnår det er elever som har behov og motivasjon. For tiden ingen aktivitet.
- Leksehjelp på Nesoddtangen, Tangenåsen og Bakkeløkka skoler, i samarbeid med de aktuelle skolene.  På Nesoddtangen drives dette videre av foreldre.
- InKafé, i samarbeid med Nesodden kommune.
- InKjøkken, i samarbeid med Nesodden kommune. Bakte til InKafé
- Male- og tegnegruppe. Startet av en EVS-volontør  videreføres av Ekelund Seniorsenter
- daglig leder var med i Nesodden kommunes rusprosjekt
- Daglig leder var med i arbeidsgruppe om samarbeid frivillig sektor og - Nesoddtunet/Pleie og omsorg
- Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober, arrangement i samarbeid med andre frivillige orgenisasjoner og Nesodden kommune
- Bingovafler på Nesoddtunet. Frivillige hadde ansvar for vaffelsteking i forkant av bingo på Nesoddtunet hver tirsdag. Aktiviteten startet i 2003 og holdt på til 2008 da Nesoddtunet la om bingoaktiviteten og ikke lenge rhadde behov for frivillige til vaffelsteking. Aktiviteten var et samarbeid med To Gårds Venner.